Eurocube Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19898000
Mã vạch
4005176901300
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • Sử dụng cho mã sản phẩm 35 501 000 
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46782000
2 Escutcheon 46781000
3 Shield 46784000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension 46807000*
6 Extension 46808000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer S-Size
Eurocube
3-hole basin mixer S-Size
20351000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23127000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2312700E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23131000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23132000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2313200E
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23135000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
2313500E
Pillar tap XS-Size
Eurocube
Pillar tap XS-Size
23137000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurocube
Single-lever bidet mixer S-Size
23138000
Single-lever bath/shower mixer
Eurocube
Single-lever bath/shower mixer
23140000
Single-lever bath/shower mixer
Eurocube
Single-lever bath/shower mixer
23141000
Single-lever bath/shower mixer
Eurocube
Single-lever bath/shower mixer
23143000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339000E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23406000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23445000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23446000
2-hole basin mixer M-Size
Eurocube
2-hole basin mixer M-Size
23447000
Single-lever bath mixer 1/2″ floor mounted
Eurocube
Single-lever bath mixer 1/2″ floor mounted
23672000
Two-handled bath/shower mixer ½″
Eurocube
Two-handled bath/shower mixer ½″
25137000
2-hole basin mixer S-Size
Eurocube
2-hole basin mixer S-Size
19895000
Single-lever bath/shower mixer
Eurocube
Single-lever bath/shower mixer
19896000
4-hole single lever bath combination
Eurocube
4-hole single lever bath combination
19897000
3-hole bath/shower combination
Eurocube
3-hole bath/shower combination
19966000
Towel holder
Selection Cube
Towel holder
40767000
Grip bar/towel bar
Selection Cube
Grip bar/towel bar
40807000