Eurocube Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19896000
Mã vạch
4005176901201
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • without concealed body
  • metal lever
  • GROHE StarLight chrome finish
  • automatic diverter: bath/shower
  • escutcheon- and shaft-sealing
  • metal escutcheon
  • covered fixing

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46782000
2 Escutcheon 46783000
3 Shield 46784000
4 Repl.kit f.rotary valve 46785000
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension 46807000*
7 Extension 46808000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer S-Size
Eurocube
3-hole basin mixer S-Size
20351000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23127000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2312700E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23131000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23132000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2313200E
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23135000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
2313500E
Pillar tap XS-Size
Eurocube
Pillar tap XS-Size
23137000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurocube
Single-lever bidet mixer S-Size
23138000
Single-lever shower mixer
Eurocube
Single-lever shower mixer
23145000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339000E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23406000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23445000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23446000
2-hole basin mixer M-Size
Eurocube
2-hole basin mixer M-Size
23447000
2-hole basin mixer S-Size
Eurocube
2-hole basin mixer S-Size
19895000
Single-lever shower mixer
Eurocube
Single-lever shower mixer
19898000
Towel holder
Selection Cube
Towel holder
40767000
Grip bar/towel bar
Selection Cube
Grip bar/towel bar
40807000