Cube Wall hung basin

Mã sản phẩm
39081000
Mã vạch
4005176997846
Màu
alpine white
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • 1 hole punched
  • 500 x 500 mm
  • height 100 mm
  • sanitary ceramic

Thông tin kỹ thuật