Eurocube Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
23143000
Mã vạch
4005176901188
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • deck mounted
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Đầu vòi lọc
 • Tích hợp van một chiều trong miệng vòi 1/2”
 • pillar unions
 • Bảo vệ chống chảy ngược
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 375

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46782000
2 Cartridge 46048000
3 Diverter knob 48128000
4 Diverter 65655000
5 Non-return valve 08565000
6 Mousseur 13941000
7 Screw joint 45044000
8 Pillar union 14013000
9 Special spanner 19377000*
10 Temperature limiter 46375000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer S-Size
Eurocube
3-hole basin mixer S-Size
20351000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23127000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2312700E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23131000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
23132000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2313200E
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23135000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
2313500E
Pillar tap XS-Size
Eurocube
Pillar tap XS-Size
23137000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurocube
Single-lever bidet mixer S-Size
23138000
Single-lever shower mixer
Eurocube
Single-lever shower mixer
23145000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339000E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer S-Size
2339200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23406000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23445000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurocube
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23446000
2-hole basin mixer M-Size
Eurocube
2-hole basin mixer M-Size
23447000
2-hole basin mixer S-Size
Eurocube
2-hole basin mixer S-Size
19895000
Single-lever shower mixer
Eurocube
Single-lever shower mixer
19898000
Towel holder
Selection Cube
Towel holder
40767000
Grip bar/towel bar
Selection Cube
Grip bar/towel bar
40807000