Kensington 4-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25073000
Mã vạch
4005176809330
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • without handles
 • Bao gồm:
 • diverter bath spout with mousseur
 • side valves
 • Lõi van ceramic 1/2”, xoay 90°
 • handshower
 • shower hose
 • shower hose 2000 mm
 • 2000 mm
 • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • round handles 18 086 000 & 18 086 EN0 (sold separately)
 • Swarovski crystal handles 18 086 VP0 (sold separately)
 • lever handles 18 087 000 & 18 087 EN0 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Shank fastening assembly 45025000
5 Pop-up rod 45875000
6 Sistra 13991000
7 Shank mounting kit 46078000
8 Diverter 45470000
8.1 Non-return valve 08565000
9 handshower 45912000
10 Shank mounting kit 07660000
11 Crystal handle 18086000*
12 Crystal handle 18086VP0*
13 Lever Handle 18087000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
Kensington
3-hole basin mixer
20124000
3-hole basin mixer
Kensington
3-hole basin mixer
2012400A
3-hole bidet mixer
Kensington
3-hole bidet mixer
24025000
PBV Trimset
Kensington
PBV Trimset
19267000
PBV Trimset
Kensington
PBV Trimset
19268000
Towel ring
Kensington
Towel ring
40222000
Towel holder
Kensington
Towel holder
40224000
Robe hook
Kensington
Robe hook
40226000
Toilet paper holder
Kensington
Toilet paper holder
40235000
GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001