Kensington PBV Trimset

Mã sản phẩm
19268000
Mã vạch
4005176809163
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 217, 35 218
  • without concealed body
  • Swarovski crystal handles
  • GROHE StarLight chrome finish
  • for use with Grohsafe rough-in valve 35 015

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 18089000
2 Extension 47996000*

Products and accessories for the installation

Universal PBV
Universal PBV
35015000