Kensington PBV Trimset

Mã sản phẩm
19267000
Mã vạch
4005176809125
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 217, 35 218
  • Không có thân vòi âm tường
  • Lever handle
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • for use with Grohsafe rough-in valve 35 015

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 18090000
2 Extension 47996000*

Products and accessories for the installation

Universal PBV
Universal PBV
35015000
3-hole basin mixer
Kensington
3-hole basin mixer
20124000
3-hole basin mixer
Kensington
3-hole basin mixer
2012400A
3-hole bidet mixer
Kensington
3-hole bidet mixer
24025000
4-hole bath/shower combination
Kensington
4-hole bath/shower combination
25073000
3-hole bath combination
Kensington
3-hole bath combination
25074000
Towel ring
Kensington
Towel ring
40222000
Towel holder
Kensington
Towel holder
40224000
Robe hook
Kensington
Robe hook
40226000
Toilet paper holder
Kensington
Toilet paper holder
40235000
GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001