Kensington 3-hole basin mixer

Mã sản phẩm
20124000
Mã vạch
4005176809293
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • Đầu vòi lọc
  • side valves
  • Lõi van ceramic 1/2”, xoay 90°
  • Bộ xả chậu 1 1/4"
  • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • round handles 18 086 000 & 18 086 EN0 (sold separately)
  • Swarovski crystal handles 18 086 VP0 (sold separately)
  • lever handles 18 087 000 & 18 087 EN0 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Shank fastening assembly 45025000
4 Pop-up rod 45875000
5 Sistra 13990000
6 Shank mounting kit 46249000
7 Ball rod 48332000
8 Plug 48331000
9 Crystal handle 18086000*
10 Crystal handle 18086VP0*
11 Lever Handle 18087000*
12 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*
13 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M*
14 Mounting wrench 19017000*
15 Special spanner 19377000*