Concetto Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19345001
Mã vạch
4005176888953
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • Sử dụng cho mã sản phẩm 35 501 000 
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ tường
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46723000
2 Escutcheon 46904000
3 Shield 06874000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer L-Size
Concetto
3-hole basin mixer L-Size
20216001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
23060001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
32204001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220410E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220610E
Pillar tap XS-Size
Concetto
Pillar tap XS-Size
32207001
Single-lever bidet mixer S-Size
Concetto
Single-lever bidet mixer S-Size
32208001
Single-lever bath/shower mixer
Concetto
Single-lever bath/shower mixer
32211001
Single-lever bath/shower mixer
Concetto
Single-lever bath/shower mixer
32212001
Single-lever bath/shower mixer
Concetto
Single-lever bath/shower mixer
32214001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3224010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338510E
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23450001
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23451001
Single-lever bath mixer 3/4″
Concetto
Single-lever bath mixer 3/4″
32586001
Single-lever bath/shower mixer
Concetto
Single-lever bath/shower mixer
32701001
Two-handle bath filler 1/2″
Concetto
Two-handle bath filler 1/2″
25102000
Two-handled bath/shower mixer ½″
Concetto
Two-handled bath/shower mixer ½″
25109000
Single-lever bath/shower mixer
Concetto
Single-lever bath/shower mixer
19346001
2-hole basin mixer S-Size
Concetto
2-hole basin mixer S-Size
19575001
4-hole single lever bath combination
Concetto
4-hole single lever bath combination
19576001