Concetto Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19346001
Mã vạch
4005176889080
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ tường
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46723000
2 Escutcheon 46905000
3 Shield 06874000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer L-Size
Concetto
3-hole basin mixer L-Size
20216001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
23060001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
32204001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220410E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220610E
Pillar tap XS-Size
Concetto
Pillar tap XS-Size
32207001
Single-lever bidet mixer S-Size
Concetto
Single-lever bidet mixer S-Size
32208001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32210001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32213001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3224010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338510E
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23450001
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23451001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32585001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32699001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
19345001
2-hole basin mixer S-Size
Concetto
2-hole basin mixer S-Size
19575001