Concetto Two-handle bath filler 1/2″

Mã sản phẩm
25102000
Mã vạch
4005176881671
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • deck mounted
  • metal handles
  • GROHE Long-Life headpart 3/4"
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • recommended pressure 0.2-5.0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Concetto handle red 48033000
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Concetto handle blue 48034000
2.1 Replacement handle connection kit 45186000
3 Ceramic headpart 3/4", 180° 45887000
4 Ceramic headpart 3/4", 180° 45888000
5 Flow straightener 46162000
6 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45163000

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer L-Size
Concetto
3-hole basin mixer L-Size
20216001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
23060001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
32204001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220410E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3220610E
Pillar tap XS-Size
Concetto
Pillar tap XS-Size
32207001
Single-lever bidet mixer S-Size
Concetto
Single-lever bidet mixer S-Size
32208001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32210001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32213001
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
3224010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338010E
Single-lever basin mixer S-Size
Concetto
Single-lever basin mixer S-Size
2338510E
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23450001
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Concetto
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23451001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32585001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
32699001
Single-lever shower mixer
Concetto
Single-lever shower mixer
19345001
2-hole basin mixer S-Size
Concetto
2-hole basin mixer S-Size
19575001