Allure Cascade spout for bath and shower

Mã sản phẩm
13317000
Mã vạch
4005176912603
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế treo tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • projection 180 mm
  • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Dirt strainer 0676800M

Products and accessories for the installation

Wall holder set 4+ sprays
Power&Soul Cosmopolitan
Wall holder set 4+ sprays
26174000
Wall holder set 1 spray
Rainshower Icon 100
Wall holder set 1 spray
27527000
Wall holder set 4+ sprays
Power&Soul Cosmopolitan 130
Wall holder set 4+ sprays
27741000
Wall holder set 2 sprays
Power&Soul Cosmopolitan 115
Wall holder set 2 sprays
27838000
Wall holder set 1 spray
Grandera Stick
Wall holder set 1 spray
27993000
Wall holder set 1 spray
Sena
Wall holder set 1 spray
28348000
GIÁ ĐỰNG
Allure
GIÁ ĐỰNG
40278000
Toilet paper holder
Allure
Toilet paper holder
40279000
Robe hook
Allure
Robe hook
40284000
Towel ring
Allure
Towel ring
40339000
Toilet brush set
Allure
Toilet brush set
40340000
Towel holder
Allure
Towel holder
40341000
Towel holder
Allure
Towel holder
40342000
Soap dispenser
Allure
Soap dispenser
40363000