Allure Toilet brush set

Mã sản phẩm
40340000
Mã vạch
4005176824128
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • wall model
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Spare brush 40206000
1.1 Spare brush head 40207000
2 Spare glass 40265000