Allure 3-hole basin mixer M-Size

Mã sản phẩm
20148000
Mã vạch
4005176838200
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • metal escutcheon
  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • Vòi phun kèm đầu vòi lọc
  • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên
  • Bộ xả chậu 1 1/4"
  • flow limiter 8 l/min.

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 46611000
1.1 Replacement handle connection kit 45605000
2 Sleeve 08124000
3 Sealing washer 48047000
4 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
4.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
5 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
5.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
6 Shank fastening assembly 45025000
7 Pop-up rod 65196000
8 Flow restrictor 46324000
9 Compression union 3/8" 12914000
10 Ball rod 48332000
11 Plug 48331000
12 Flexible connection hose 45704000
13 Mousseur 13220000
14 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*
15 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M*