Allure Display

Mã sản phẩm
18174000
Mã vạch
4005176823824
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • equipped with
  • wash basin mixer(32 144)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD