Rapid SL Fitting support for exposed fittings

Mã sản phẩm
37998000
Mã vạch
4005176262586

Mô tả Sản phẩm

  • for studded walls
  • for empty elements
  • 2 noise protected fitting connections ½"
  • fixing material

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Fitting connection 42944000