Rainshower Cosmopolitan 210 Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray

Mã sản phẩm
26053LS0
Mã vạch
4005176997334
Màu
moon white/chrome

Mô tả Sản phẩm

 • consists of:
 • Rainshower Cosmopolitan 210 metal head shower,
  spray plate white (28 368 LS0)
 • 1 spray:
 • Rain
 • shower arm Rainshower ceiling 142 mm, escutcheon white (28 724 LS0)
 • GROHE DreamSpray perfect spray pattern
 • GROHE StarLight chrome finish
 • SpeedClean anti-lime system
 • suitable for instantaneous heater
 • starting at 0.5 bar flow pressure

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Escutcheon 11741LS0
2 Inlet valve assembly 45933000