Lineare Single-lever basin mixer XS-Size

Mã sản phẩm
32109AL1
Mã vạch
4005176586118
Màu
brushed hard graphite

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • metal lever
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • with temperature limiter
  • GROHE StarLight finish
  • GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7 l/min
  • GROHE FastFixation Plus installation system
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46980AL0
2 Shield 46581AL0
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Mousseur 48159AL0
6 Pop-up rod 46739AL0
7 Shank mounting kit 46645000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910AL0
8.1 Plug 07182AL0
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Mounting wrench 19017000*
10 Eccentric rod 07341000*