Rainshower Cosmopolitan 210 Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray

Mã sản phẩm
26053LS0
Mã vạch
4005176997334
Màu
moon white/chrome

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • Rainshower Cosmopolitan 210 metal head shower, spray plate white (28 368 LS0)
  • 1 spray:
  • Rain
  • shower arm Rainshower ceiling 142 mm, escutcheon white (28 724 LS0)
  • GROHE DreamSpray perfect spray pattern
  • GROHE StarLight chrome finish
  • SpeedClean anti-lime system
  • suitable for instantaneous heater
  • starting at 0.5 bar flow pressure

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Escutcheon 11741LS0
2 Inlet valve assembly 45933000