Eurosmart Cosmopolitan Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size

Mã sản phẩm
2339600E
Mã vạch
4005176938504
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

GROHE Eurosmart Cosmopolitan bathroom tap – energy-saving and water-saving

The stylish and ergonomic GROHE Eurosmart Cosmopolitan bathroom tap is engineered with GROHE SilkMove ES technology, which means only cold water flows when the lever is in a central position. As you'll reduce warm water consumption in daily routines like brushing your teeth or washing your hands, this is good for the environment as well as your wallet. To turn on the warm water simply twist the lever to the left. Reduce your water consumption by up to 50%, too, with GROHE EcoJoy. With a handy pop-up waste and high spout, the GROHE Eurosmart Cosmopolitan bathroom tap is a stylish combination of innovative technology and comfort!

 • Vòi chậu tay gạt
 • Cần kim loại
 • GROHE SilkMove Energy Saving 35 ceramic cartridge with energy saving function via cold start
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn nhiệt độ
 • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
 • maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
 • Hệ thống lắp đặt GROHE FastFixation có chân đỡ chính giữa
 • Bộ xả chậu 1 1/4"
 • Dây cấp linh hoạt
 • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46828000
2 Shield 46492000
3 Screw coupling 46460000
4 Cartridge 46863000
5 Mousseur 48159000
6 Pop-up rod 46739000
7 Shank mounting kit 46671000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
8.1 Plug 07182000
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Mounting wrench 19017000*
10 Socket spanner 19332000*
11 Eccentric rod 07341000*

Products and accessories for the installation

Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32831000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32832000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32836000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32837000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32839000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32840000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32880000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
19382000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
19383000
Master bathroom accessories set 5-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 5-in-1
40344001
Robe hook
Essentials
Robe hook
40364001
Towel ring
Essentials
Towel ring
40365001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40366001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40367001
GIÁ ĐỰNG
Essentials
GIÁ ĐỰNG
40369001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40371001
Toilet brush set
Essentials
Toilet brush set
40374001
Reserve toilet paper holder
Essentials
Reserve toilet paper holder
40385001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40386001
Soap dispenser
Essentials
Soap dispenser
40394001
City restroom accessories set 3-in-1
Essentials
City restroom accessories set 3-in-1
40407001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40421001
Soap dish with holder
Essentials
Soap dish with holder
40444001
Crystal glass with holder
Essentials
Crystal glass with holder
40447001
Soap dispenser with holder
Essentials
Soap dispenser with holder
40448001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40688001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40689001
Guest bathroom accessories set 3-in-1
Essentials
Guest bathroom accessories set 3-in-1
40775001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40776001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40793001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40794001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40795001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40796001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40797001
Glass shelf
Essentials
Glass shelf
40799001
Multi bath towel rack
Essentials
Multi bath towel rack
40800001
Double towel rail
Essentials
Double towel rail
40802001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40823001