BÁT SEN PHUN MƯA

CHÚNG TÔI LUÔN ĐẦY ẤP NHỮNG Ý TƯỞNG

Khám phá thêm về hình dạng và kích thước với bộ sưu tập bát sen của chúng tôi. Từ bộ sưu tập tay sen - bát sen treo tường - hay là bát sen gắn trần.

Bát sen

Head shower set 450 mm, 1 spray
Rainshower Mono 360
Head shower set 450 mm, 1 spray
26450000
Head shower set 450 mm, 2 sprays
Rainshower Duo 360
Head shower set 450 mm, 2 sprays
26254LS0
Head shower set 450 mm, 1 spray
Rainshower Mono 360
Head shower set 450 mm, 1 spray
26450LS0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067A00
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067AL0
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer