Rapid SL side/shelf cladding

discontinued
Mã sản phẩm
38633000
Mã vạch
4005176293276

Mô tả Sản phẩm

  • 1.20 m, 1.00 m and 0.82 m installation height
  • gypsum fibre boards 1245 x 240 x 12.5 mm
  • self-tapping screws

Thông tin kỹ thuật