Rapid SL Element for bidet, 1.13 m installation height

Mã sản phẩm
38581001
Mã vạch
4005176863745
Màu

Mô tả Sản phẩm

 • for free-standing installation, for on-the-wall installations or studded walls
 • powder coated steel frame, self-supporting
 • pre-assembled
 • height adjustable fitting connections
 • TÜV approved
 • fixing material
 • bidet fixing bolts
 • HT-outlet bend DN 50
 • seal Ø 32 mm
 • 2 fitting connections ½”
 • fixing material for bidet
 • for on-the-wall installation please order wall brackets 38 558 00M (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Threaded bolt 4276400M
2 Fitting connection 42944000
3 Wall union 3855800M*