Rapid SL 3-in-1 set for WC, 0.82 m installation height

Mã sản phẩm
38761000
Mã vạch
4005176841620
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • with flushing cistern 6 - 9 l
  • Bao gồm:
  • Rapid SL element for WC (38 526 000)
  • Skate Air flush plate, chrome, horizontal installation (38 506 000)
  • wall brackets (38 558 00M)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Threaded bolt 4276400M
2 WC inlet and outlet connecting set 37311K00
2.1 Basin fastening 43511SH0
2.2 Connector 37119000
3 PP-outlet bend Ø 90 mm 42327000
4 4" Outlet Adaptor F Rapid Sl 42242000
5 Support for outlet bend 42243000
6 inspection shaft.for flushing cistern 42326000
7 Filling valve 37095000
7.1 Lever 43734000
7.1.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 4377000M
7.2 Valve head 43536000
7.3 Membrane 4375800M
7.4 Screw cap 43735000
7.5 Valve float, 5 pcs. 4379100M
7.6 Repl. kit f. seal 43722000*
8 Support device 42195000
9 Overflow Sleeve 43325000
9.1 Seat washer 0319100M
10 Headpart 42385000
11 Discharge valve AV1 complete 42314000
11.1 pneumatic hose 42319000
11.2 Ball seal dia. 9x6.8 mm 42310000
11.3 Valve seat for GD2 42315000
12 Wall union 3855800M
13 Wall plate 38506000
13.1 Screw dia. 4x52 mm 6636200M
13.2 Frame 43207000
13.3 Fixing set 4308500M*
13.4 Fixing set 4215800M*
14 Retro-fit set 38796000*
15 Set for noise protection 37131000*
16 Xtra wall brackets, flexible placing 38733000*