Shower rail, 900 mm

Mã sản phẩm
27524000
Mã vạch
4005176886539
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • with wall holders
  • sliding piece and swivel holder
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Outlet shower holder 48098000
2 Sliding piece 48099000
3 Compensation disc 48051000*

Products and accessories for the installation

Hand shower 2 sprays
Tempesta 100
Hand shower 2 sprays
26047000
Hand shower 2 sprays
Tempesta 100
Hand shower 2 sprays
27597000
Hand shower 2 sprays
Tempesta 100
Hand shower 2 sprays
2759700E
Hand shower 1 spray
Tempesta 100
Hand shower 1 spray
27852000
Hand shower 1 spray
Tempesta 100
Hand shower 1 spray
28214002
Hand shower 3 sprays
Tempesta 100
Hand shower 3 sprays
28261001
Hand shower 2 sprays
Tempesta 100
Hand shower 2 sprays
28422001
Hand shower 4 sprays
Tempesta 100
Hand shower 4 sprays
28578001