Lineare_ 3-hole basin mixer S-Size

Mã sản phẩm
20304000
Mã vạch
4005176896453
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 90°
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE FastFixationInstallation system
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • pressure-proof, flexible connection hoses between spout and side valves

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle pair 48316000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
4.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
5 Pop-up rod 65196000
6 Mousseur 13994000
7 Shank mounting kit 46671000
8 Flexible hose 45442000
9 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
9.1 Plug 07182000
9.2 Eccentric rod 07052000
10 Mounting wrench 19017000*
11 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*
12 Eccentric rod 07341000*