Lineare_ Single-lever bidet mixer S-Size

Mã sản phẩm
33848000
Mã vạch
4005176820717
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • GROHE SilkMove 35 mm ceramic cartridge
  • adjustable flow rate limiter
  • GROHE StarLight chrome finish
  • rapid-installation-system
  • ball-joint mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46582000
2 Shield 46116000
3 Ring 04456000
4 Cartridge 46374000
5 Pop-up rod 46739000
6 Mousseur 13929000
7 Shank mounting kit 46249000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
8.1 Plug 07182000
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Mounting wrench 19017000*
10 Eccentric rod 07341000*