BauLoop Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19589000
Mã vạch
4005176890017
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 32 962 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • metal lever
  • escutcheon- and shaft-sealing

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46696000
2 Escutcheon 46773000
3 Shield 09038000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
BauLoop
3-hole basin mixer
20196000
Bibtap
BauLoop
Bibtap
20237000
Bibtap 2 in 1 1/2″
BauLoop
Bibtap 2 in 1 1/2″
20283000
2-hole basin mixer
BauLoop
2-hole basin mixer
20289000
Pillar tap 1/2″ XS-Size
BauLoop
Pillar tap 1/2″ XS-Size
20422000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23091000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23102000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32814000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
32815000
Single-lever bidet mixer
BauLoop
Single-lever bidet mixer
32818000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32854000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32856000
Pillar tap
BauLoop
Pillar tap
32857000
4-hole bath/shower combination
BauLoop
4-hole bath/shower combination
25119000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
29041000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
19588000