BauLoop Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19588000
Mã vạch
4005176890000
Màu
chrome
Smarts
1

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 32 963 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • automatic diverter: bath/shower
  • metal lever
  • with shaft sealing

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46696000
2 Escutcheon 46772000
3 Shield 09038000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
BauLoop
3-hole basin mixer
20196000
Bibtap
BauLoop
Bibtap
20237000
Bibtap 2 in 1 1/2″
BauLoop
Bibtap 2 in 1 1/2″
20283000
2-hole basin mixer
BauLoop
2-hole basin mixer
20289000
Pillar tap 1/2″ XS-Size
BauLoop
Pillar tap 1/2″ XS-Size
20422000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23091000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23102000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32814000
Single-lever shower mixer
BauLoop
Single-lever shower mixer
32816000
Single-lever bidet mixer
BauLoop
Single-lever bidet mixer
32818000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32854000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32856000
Pillar tap
BauLoop
Pillar tap
32857000
Shower valve 1/2″
BauLoop
Shower valve 1/2″
26020000
Single-lever shower mixer
BauLoop
Single-lever shower mixer
29042000
Single-lever shower mixer
BauLoop
Single-lever shower mixer
19589000