BauLoop Shower valve 1/2″

Mã sản phẩm
26020000
Mã vạch
4005176892738
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế treo tường
  • outlet thread 1/2"
  • Cần kim loại
  • Lõi van ceramic

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 48121000
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
BauLoop
3-hole basin mixer
20196000
Bibtap
BauLoop
Bibtap
20237000
Bibtap 2 in 1 1/2″
BauLoop
Bibtap 2 in 1 1/2″
20283000
2-hole basin mixer
BauLoop
2-hole basin mixer
20289000
Pillar tap 1/2″ XS-Size
BauLoop
Pillar tap 1/2″ XS-Size
20422000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23091000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
23102000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32814000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
32815000
Single-lever bidet mixer
BauLoop
Single-lever bidet mixer
32818000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32854000
Single-lever basin mixer
BauLoop
Single-lever basin mixer
32856000
Pillar tap
BauLoop
Pillar tap
32857000
4-hole bath/shower combination
BauLoop
4-hole bath/shower combination
25119000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
29041000
Single-lever bath/shower mixer
BauLoop
Single-lever bath/shower mixer
19588000