Eurostyle Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
29098003
Mã vạch
4005176365225
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • without concealed body
  • solid metal lever
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE FastFixation covered fixation
  • escutcheon- and shaft-sealing
  • metal wall escutcheon

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Solid metal lever 46954000
2 Escutcheon 46904000
3 Temperature limiter 46308000*
4 Extension set 46191000*
5 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23707003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23708003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23715003
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23718003
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23719003
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle
Single-lever bath/shower mixer
23726003
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle
Single-lever bath/shower mixer
23729003
2-hole basin mixer M-Size
Eurostyle
2-hole basin mixer M-Size
29097003
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle
Single-lever bath/shower mixer
29099003