Eurostyle Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19506003
Mã vạch
4005176334399
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • GROHE FastFixation covered fixation
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ khóa kim loại gắn vào thành vòi

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46940000
2 Escutcheon 46905000
3 Diverter 46737000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
32229003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23374003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
32468003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23564003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
2356530L
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23566003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23567003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
2356830L
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23569003
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23570003
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
23572003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
23577003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
33557003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
33558003
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever basin mixer S-Size
33561003
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever bidet mixer S-Size
33565003
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurostyle
Single-lever bidet mixer S-Size
33566003
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
33590003
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
33635003
Single-lever shower mixer
Eurostyle
Single-lever shower mixer
19507003
2-hole basin mixer M-Size
Eurostyle
2-hole basin mixer M-Size
19571003