Eurostyle Cosmopolitan Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
33635002
Mã vạch
4005176887116
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • Thiết kế âm tường
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE StarLight
 • Bao gồm:
 • Lắp cùng với bộ âm tường
 • concealed body
 • 33 964 000
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Cần kim loại
 • Phớt Nắp che và phớt trục
 • Nắp che kim loại
 • screwed
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46752000
2 Escutcheon 46904000
3 Shield 06874000
4 Cartridge 46048000
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
3-hole basin mixer S-Size
20208002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
23037002
Pillar tap XS-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Pillar tap XS-Size
23039002
4-hole single lever bath combination
Eurostyle Cosmopolitan
4-hole single lever bath combination
23048002
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32228002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2337320E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2337420E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2338720E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3246820E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3246820L
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
33552002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3355220E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3355720E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
33561002
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
33565002
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
33566002
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
33591002
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
33592002
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
33637002
Single-lever bath/shower mixer
Eurostyle Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
19506002
2-hole basin mixer S-Size
Eurostyle Cosmopolitan
2-hole basin mixer S-Size
19571002
Master bathroom accessories set 5-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 5-in-1
40344001
Robe hook
Essentials
Robe hook
40364001
Towel ring
Essentials
Towel ring
40365001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40366001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40367001
GIÁ ĐỰNG
Essentials
GIÁ ĐỰNG
40369001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40371001
Toilet brush set
Essentials
Toilet brush set
40374001
Reserve toilet paper holder
Essentials
Reserve toilet paper holder
40385001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40386001
Soap dispenser
Essentials
Soap dispenser
40394001
City restroom accessories set 3-in-1
Essentials
City restroom accessories set 3-in-1
40407001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40421001
Soap dish with holder
Essentials
Soap dish with holder
40444001
Crystal glass with holder
Essentials
Crystal glass with holder
40447001
Soap dispenser with holder
Essentials
Soap dispenser with holder
40448001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40688001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40689001
Guest bathroom accessories set 3-in-1
Essentials
Guest bathroom accessories set 3-in-1
40775001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40776001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40793001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40794001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40795001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40796001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40797001
Glass shelf
Essentials
Glass shelf
40799001
Multi bath towel rack
Essentials
Multi bath towel rack
40800001
Double towel rail
Essentials
Double towel rail
40802001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40823001