Eurosmart Cosmopolitan Plastic tray

Mã sản phẩm
18349000
Mã vạch
4005176874796

Mô tả Sản phẩm

  • for 32 837 000, 32 838 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Products and accessories for the installation

Soap dish
Essentials
Soap dish
40368001
Crystal glass
Essentials
Crystal glass
40372001