Europlus Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
33577002
Mã vạch
4005176866074
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • Thiết kế treo tường
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bộ giới hạn nhiệt độ
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Miệng vòi dưới 1/2” tích hợp van một chiều
 • Đầu nối dây sen
 • Bảo vệ chống chảy ngược
 • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46651000
2 Shield 46570000
3 Temperature limiter 46375000
4 Cartridge 46048000
5 Screw joint 45044000
6 S-union 12662000
7 Non-return valve 08565000
8 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*
9 Special spanner 19377000*

Products and accessories for the installation

Shower rail set 2 sprays
Euphoria 110 Duo
Shower rail set 2 sprays
27225001
Shower Rail Set 3 sprays
Euphoria 110 Massage
Shower Rail Set 3 sprays
27226001
Shower Rail Set 3 sprays
Euphoria 110 Champagne
Shower Rail Set 3 sprays
27227001
Shower rail set 2 sprays
Euphoria 110 Duo
Shower rail set 2 sprays
27230001
Shower Rail Set 3 sprays
Euphoria 110 Massage
Shower Rail Set 3 sprays
27231001
Shower Rail Set 3 sprays
Euphoria 110 Champagne
Shower Rail Set 3 sprays
27232001
Shower rail set 2 sprays
Euphoria 110 Duo
Shower rail set 2 sprays
27242001
Shower Rail Set 3 sprays
Euphoria 110 Massage
Shower Rail Set 3 sprays
27243001
Shower rail set 1 spray
Euphoria 110 Mono
Shower rail set 1 spray
27256001
Shower rail set 1 spray
Euphoria 110 Mono
Shower rail set 1 spray
27266001
Shower rail set 1 spray
Euphoria 110 Mono
Shower rail set 1 spray
2726600E
Shower rail set 1 spray
Euphoria 110 Mono
Shower rail set 1 spray
27267001
3-hole basin mixer S-Size
Europlus
3-hole basin mixer S-Size
20301000
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
32612002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3261200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Europlus
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
32618002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33155002
Single-lever basin mixer XS-Size
Europlus
Single-lever basin mixer XS-Size
33156002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33163002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3316320L
Single-lever bidet mixer S-Size
Europlus
Single-lever bidet mixer S-Size
33241002
Single-lever bath/shower mixer
Europlus
Single-lever bath/shower mixer
33547002
Single-lever bath/shower mixer
Europlus
Single-lever bath/shower mixer
33553002
Single-lever bath/shower mixer
Europlus
Single-lever bath/shower mixer
19536002