Europlus Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19536002
Mã vạch
4005176866067
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • without concealed body
  • metal lever
  • GROHE StarLight chrome finish
  • automatic diverter: bath/shower
  • escutcheon- and shaft-sealing
  • wall escutcheon
  • covered fixing

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46651000
2 Escutcheon 46905000
3 Shield 06874000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46375000
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer S-Size
Europlus
3-hole basin mixer S-Size
20301000
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
32612002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3261200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Europlus
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
32618002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33155002
Single-lever basin mixer XS-Size
Europlus
Single-lever basin mixer XS-Size
33156002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33163002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3316320L
Single-lever bidet mixer S-Size
Europlus
Single-lever bidet mixer S-Size
33241002
Single-lever shower mixer
Europlus
Single-lever shower mixer
33577002
Single-lever shower mixer
Europlus
Single-lever shower mixer
19537002