Europlus Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19536002
Mã vạch
4005176866067
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ tường
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46651000
2 Escutcheon 46905000
3 Shield 06874000
4 Diverter 46737000
5 Temperature limiter 46375000
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000
3-hole basin mixer S-Size
Europlus
3-hole basin mixer S-Size
20301000
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
32612002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3261200E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Europlus
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
32618002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33155002
Single-lever basin mixer XS-Size
Europlus
Single-lever basin mixer XS-Size
33156002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
33163002
Single-lever basin mixer S-Size
Europlus
Single-lever basin mixer S-Size
3316320L
Single-lever bidet mixer S-Size
Europlus
Single-lever bidet mixer S-Size
33241002
Single-lever shower mixer
Europlus
Single-lever shower mixer
33577002
Single-lever shower mixer
Europlus
Single-lever shower mixer
19537002