Euphoria Shower rail, 900 mm

Mã sản phẩm
27500000
Mã vạch
4005176886058
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • with wall holders, glide element and swivel holder
  • GROHE FastFixation (upper bracket adjustable for adaption to existing drilling holes)
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Outlet shower holder 48098000
2 Sliding piece 48099000
3 Outlet shower holder 48100000

Products and accessories for the installation

Hand shower 2 sprays
Euphoria 110 Duo
Hand shower 2 sprays
27220000
Hand shower 3 sprays
Euphoria 110 Massage
Hand shower 3 sprays
27221000
Hand shower 3 sprays
Euphoria 110 Champagne
Hand shower 3 sprays
27222000
Hand shower 2 sprays
Euphoria 110 Duo
Hand shower 2 sprays
27238000
Hand shower 3 sprays
Euphoria 110 Massage
Hand shower 3 sprays
27239000
Hand shower 1 spray
Euphoria 110 Mono
Hand shower 1 spray
27265000
Hand shower 1 spray
Euphoria 110 Mono
Hand shower 1 spray
2726500E