Costa S Single-hole basin mixer

Mã sản phẩm
21255001
Mã vạch
4005176843396
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • metal handles
  • heat-insulated
  • screwable
  • Carbodur headpart
  • cast spout with mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 handle Costa C 45995000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13929000
4 Escutcheon 48004000
5 Shank mounting kit 46249000
6 Lift rod 65936PD0
7 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
7.1 Plug 07182000
7.2 Eccentric rod 07052000
8 Connection hose 46255000
9 Screw for Costa/Avina products 48013000*
10 Eccentric rod 07341000*
11 Mounting wrench 19017000*

Products and accessories for the installation

Bath/shower mixer
Costa S
Bath/shower mixer
25483001
Bath/shower mixer
Costa S
Bath/shower mixer
25485001
Shower mixer
Costa S
Shower mixer
26317001
Shower mixer
Costa S
Shower mixer
26318001
Shower mixer
Costa S
Shower mixer
26319001