Costa L Bibtap

Mã sản phẩm
30064001
Mã vạch
4005176843259
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • metal handle
  • wall mounted
  • screwable
  • marking: blue
  • GROHE StarLight chrome finish
  • Longlife-headpart
  • flow straightener
  • projection 152 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 handle Costa L 45994000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Headpart 1/2" 07146000
2.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
2.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
3 Flow straightener 0234500M
4 Screw for Costa/Avina products 48013000*

Products and accessories for the installation

Bath/shower mixer
Costa L
Bath/shower mixer
25450001
Bath/shower mixer
Costa L
Bath/shower mixer
25452001
Bath/shower mixer
Costa L
Bath/shower mixer
25460001
Shower valve
Costa L
Shower valve
26010001
Shower mixer
Costa L
Shower mixer
26330001