Costa L Concealed valve exposed part

Mã sản phẩm
19855001
Mã vạch
4005176843235
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • for concealed valves, 1/2", 3/4", 1"
  • installation depth adjustable
  • 10 - 35 mm
  • metal handle
  • heat-insulated
  • marking: red
  • escutcheon
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 45994000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Sleeve 06688000
3 Extension 45201000
3.1 Safety clip 0256900M
4 Escutcheon 06386000
5 Extension for volume control 45565000*
6 Screw for Costa/Avina products 48013000*