Zedra Display

discontinued
Mã sản phẩm
18091000
Mã vạch
4005176810305
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • equipped with
  • Zedra single-lever sink mixer (32 462)