Vitalio Trend Plus 100 Shower rail set 4 sprays

discontinued
Mã sản phẩm
27171000
Mã vạch
4005176837364
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • handshower (28 731)
  • shower rail, 700 mm (27 163)
  • shower hose 1.750 mm (28 742)
  • Hệ thống chống cặn vôi SpeedClean
  • Hệ thống lắp đặt nhanh GROHE FastFixation
  • soap dish (27 177)
  • carton pack

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Hand shower 4 sprays 28731000
1.1 Dirt strainer 0700200M
2 Dirt strainer 0700200M
3 Shower hose 28154000
4 Sliding piece 07876000
5 Soap dish 07910000