Vitalio Trend Plus 100 Shower Rail Set 3 sprays

Mã sản phẩm
27168000
Mã vạch
4005176837333
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • handshower (28 730)
  • shower rail, 700 mm (27 163)
  • shower hose 1.750 mm (28 742)
  • SpeedClean anti-lime system
  • GROHE QuickFix installation system
  • soap dish (27 177)
  • carton pack

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Hand shower 3 sprays 28730000
1.1 Dirt strainer 0700200M
2 Dirt strainer 0700200M
3 Shower hose 28154000
4 Sliding piece 07876000
5 Soap dish 07910000