Veris Toilet paper holder

Mã sản phẩm
40377000
Mã vạch
4005176840272
Màu
chrome
Smarts
8
90