Veris Toilet brush set

Mã sản phẩm
40380000
Mã vạch
4005176840364
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • wall model
  • satin glass

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Spare brush 64813000
1.1 Spare brush head 40177000
2 Spare glass for brush 64811000