Veris Soap dispenser

Mã sản phẩm
40389000
Mã vạch
4005176847189
Màu
chrome
Smarts
88
30

Mô tả Sản phẩm

  • satin glass
  • content 125ml
  • for combination with holder 40 376 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Pump device 40384000