Veris Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19367KS0
Mã vạch
4005176873386
Màu
velvet black
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 964 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • covered coupling
  • ** KS0 and LS0 can be ordered (minimum quantity 100 pcs). Delivery time minimum 12 weeks.

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46667KS0
1.1 Cap 46672KS0
2 Escutcheon 46587KS0
3 Shield 46668KS0
4 Extension set 1/2", 25 46191KS0*
5 Extension set 46343KS0*