Veris Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19344LS0
Mã vạch
4005176873331
Màu
moon white

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46667LS0
1.1 Cap 46672LS0
2 Escutcheon 46586LS0
3 Shield 46668LS0
4 Diverter 46737LS0
5 Extension set 1/2", 25 46191LS0*
6 Extension set 46343LS0*