Veris Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19344KS0
Mã vạch
4005176873348
Màu
velvet black
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp che kim loại
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46667KS0
1.1 Cap 46672KS0
2 Escutcheon 46586KS0
3 Shield 46668KS0
4 Diverter 46737KS0
5 Extension set 1/2", 25 46191KS0*
6 Extension set 46343KS0*