Trigger Spray 30 Wall holder set 1 spray

Mã sản phẩm
27813000
Mã vạch
4005176222016
Màu
silver met. matt
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • trigger spray in silver metallic 28 020 F00
  • wall shower holder 28 605
  • shower hose
  • (28 102)
  • angle valve 1/2" (22 940)
  • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Hand shower 1 spray 28020F00
2 Metal hose 28102000
3 Wall shower holder 28605000
4 Trecorn-de-luxe handle 1/2" 06486000
4.1 Replacement handle connection kit 45001000
5 Headpart 1/2" 07146000
5.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
5.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
6 Escutcheon 02923000